SO VIII

Sør-Odal slekts- og historielag


Sør-Odal bygdebok VIII


Boktittel:

Sør-Odal bygdebok bind VIII - Gards- og slektshistorie for Oppstad sokn fra Vestby til Nust

Antall sider:

817

Forfatter:

Birger Kirkeby

Utgitt av:

Sør-Odal kommune

Utgitt:

1995

Pris:

400 kroner

ISBN:


Kommentar:

Bind VIII omfatter gnr 89 til 102


  • Gnr. 89 Vestby, gnr. 90 Søndre Skjulstad, gnr. 91 Nordre Skjulstad, gnr. 92 Søndre Auli, gnr. 93 Nordre Auli, gnr. 94 Øvre Øyen, gnr. 95 Nedre Øyen, gnr. 96 Seim, gnr. 97 Årstad, gnr. 98 Nordre Kjølstad, gnr. 99 Søndre Kjølstad, gnr. 100 Oppstad, gnr. 101 Nordre Njust og gnr. 102 Søndre Njust.
  • Tillegg og rettinger til bind I-VIII.Bestill boken her.


Ved postforsendelse kommer porto i tillegg til den oppgitt pris.

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no