Kulturminne

Sør-Odal slekts- og historielag


Kulturminnegruppa


Kulturminnegruppa ble opprettet i 2001 og har i denne tiden lokalisert, registrert og merket husmannsplasser, setervanger og andre bruk. Vi har lokalisert og merket opp Tronbølsetervegen i samarbeid med DNT Odal. Setervegen starter i enden av Blomstervegen på Tronbølfeltet. Vegen (stien) er merket med blå trestykker helt frem til setervangen nord for Korsfløyta ved Finnhholt.


Sør-Odal slekt- og historielag (SOSH) er representert i Skarnes

grendeutvalg.
Skarnes grendeutvalg jobber med «Blå skilt» og opplysningsplakater

på kjente bygninger og steder i Skarnesområdet.

I forbindelse med disse skiltene blir det utarbeidet en tekst som kan

leses ved å skanne en QR-kode.

SOSH er behjelpelig med utformingen av tekst og bilder. Dette er

opplysninger om historien omhandlende disse bygningene/plassene.

Dette gjør at vi kan bli bedre kjent med vår historie her på Skarnes.

Nå jobbes det blant annet med sykehuset, gamlehjemmet og

Amtsskolen (Funnefossgården).


Bildet viser den gamle bygningen som ble bygget som Herredshus og Amtsskole. Den var i bruk fra 1902 til høsten 1944 da øvre del av bygningen brant. Bygningen som ligger i Strandvegen 1 er kjent som Funnefossgården.Stedsnavninnsamling er et prosjekt som vi har holdt på med i lang tid.

Det er mange som er blitt involvert til å hjelpe oss med dette.


Av andre prosjekter vi driver med i dag er blant annet innsamling av

gamle skolebilder. Det har vært mange skoler opp igjennom tidene.

Kan nevne skolene i årene 1901 – 1905: Stomperud, Strøm, Nordset,

Slåstadsæter, Sander, Mangset, Korsmoe, Knudsrud, Snapholdt, Finholdt,

Børja, Rustadlien, Tjaberg, Sætersagen, Ulleren, Disen, Farseth, Aarstad

og Øien.


Nå som vi har fått Glommasvingen skole har også de tidligere skolene blitt
en del av vår historie.


Om det er noen som kan hjelpe oss med noen av våre prosjekter er vi

glade om dere tar kontakt med oss.


Benytt gjerne e-post eller vårt kontaktskjema.


Funnefossgården
Nordset skole i Slåstad

Nordset skole i Slåstad

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no