Kulturminne

Sør-Odal slekts- og historielagKontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...

Kulturminnegruppa


Hansengen i Slåstad

Nordset skole i Slåstad

Kulturminnegruppa ble opprettet i 2001 og har i denne tiden lokalisert, registrert og merket husmannsplasser, setervanger og andre bruk. Vi har lokalisert og merket opp Tronbølsetervegen i samarbeid med DNT Odal. Setervegen starter i enden av Blomstervegen på Tronbølfeltet.  Vegen (stien) er her merket med blå trestykker helt frem til setervangen nord for Korsfløyta ved Finnhholt.


Stedsnavninnsamling er et langvarig prosjekt som vi har holdt med på i lang tid. Det er mange som er blitt involvert til å hjelpe oss i dette.

Av andre prosjekter vi driver med i dag er blant annet innsamling av gamle skolebilder. Det har vært mange skoler opp igjennom tidene. Kan nevne skolene i årene 1901 – 1905: Stomperud, Strøm, Nordset, Slåstadsæter, Sander, Mangset, Korsmoe, Knudsrud, Snapholdt, Finholdt, Børja, Rustadlien, Tjaberg, Sætersagen, Ulleren, Disen, Farseth, Aarstad og Øien. Nå som vi har fått Glommasvingen skole har også de tidligere skolene blitt en del av vår historie.


Den 14. april 2020 er det 80 år siden krigen kom til Sør Odal. I denne anledning gjør vi intervjuer av de som hadde opplevelser fra disse første dagene i april da Tyskerne reiste igjennom området her.


Om det er noen som kan hjelpe oss med noen av våre prosjekter er vi glade om dere tar kontakt med oss. Benytt gjerne e-post eller vårt kontaktskjema.


Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter.

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no