Håkke bodde håpass på Skærnes

Sør-Odal slekts- og historielag


HÅKKE BODDE HÅPASS PÅ SKÆRNES


Boktittel:

HÅKKE BODDE HÅPASS PÅ SKÆRNES - Hus og folk på Skarnes rundt 1950

Antall sider:

27 sider i A4-format, med 7 luftfotoer av Skarnes

Forfatter:

Harald Moengen

Utgitt av:

Sør-Odal slekts- og historielag

Utgitt:

2016

Pris:

kr 250

ISBN:


Kommentar:

En gaveidé for alle med bånd til Skarnes, og en artig måte å lese historie på!Bestill boken her.


Ved postforsendelse kommer porto i tillegg til den oppgitt pris.

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no