Krigens hendelser Skogbygda

Sør-Odal slekts- og historielag


Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda 1940-45


Boktittel:


Antall sider:


Forfatter:

Klaus Aasvangen

Utgitt av:

Skogbygda historielag

Utgitt:

2011

Pris:

250 kroner

ISBN:


Kommentar:
Heftet "Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus" som Klaus Aasvangen informerte om på temekvelden høsten 2011 er nå i salg.


Det er også med litt om Sør-Odal i heftet.


Hefte selges på følgende steder:

  • Odal Innkjøpslag, Skarnes
  • Joker, Skogbygda.


Heftet kan ellers kjøpes hos forfatteren Klaus Aasvangen eller Bjørn Olstad, sekretær i Skogbygda historielag mobil 958 14 409.


Sør-Odal slekts- og historielag kan også være behjelpelig.

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no