Foto

Sør-Odal slekts- og historielag


Fotogruppa


Fotogruppa samler inn gamle bilder som vi arkiverer og prøver å tidfeste. Vi låner også gamle bilder for kopiering. Vi har som intensjon å reise rundt og fotografere blant annet gamle kulturminner som vi kommer over.


Fotogruppa i Sør-Odal slekts- og historielag. Fra venstre Kari Engebretsen. Terje Johnsen, Svein Ove Svendsen og Svein Olav Kvislavangen. Foto: Ivar Hagen, 2011

I forbindelse med gamle bilder er det nå planer om å sette i gang et omfattende arbeide med å scanne inn alle bilder laget har.


Vi har skanner og pc utstyr som vi har mulighet til å ta med oss slik at vi kan kopiere på stedet hvis det er ønskelig.


Har du gamle bilder du vil dele med oss eller du vet om gamle kulturminner så vil vi bli glad for å høre fra deg. Send oss gjerne en e-post om dette. Du kan også benytte vårt kontaktskjema.

 

Vi samarbeider med Kulturminneggruppa om registrering og oppmerking av gamle boplasser.

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no