Sætrer og sæterliv

Sør-Odal slekts- og historielag


Sætrer og sæterliv i Sør-Odal


Boktittel:

Sætrer og sæterliv i Sør-Odal

Antall sider:

264

Forfatter:

Ole Sverre Moss

Utgitt av:

Sør-Odal slekts- og historielag

Utgitt:

2010

Pris:

350 kroner

ISBN:

978-82-303-1673-3

Kommentar:

Til boka følger det også med et lite hefte med rettinger og tillegg (August 2013).Bestill boken her.


Ved postforsendelse kommer porto i tillegg til den oppgitt pris.


Boka selges også på følgende steder: Coop Prix Skarnes, Bygger'n (Odal Innkjøpslag) og Joker Slåstad.


Sætring og sæterliv i Sør-Odal er ukjent for de fleste av den yngre generasjonen i dag. Sæterbruk var en viktig del av jordbruket i gamle dager, og er derfor verdifulle kulturminner som må tas vare på.


Det finnes en god del generell litteratur om sæterbruket i Norge. For Sør-Odal sin del er det ikke tidligere laget noen fullstendig omtale av sætene og hvor de lå.Les artikkel som stod i Odlasportalen om boka

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no