Bokomtale Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal

Sør-Odal slekts- og historielag


Sør-Odal slekts- og historielag utgir boka om Sætrer og sætring i Sør-Odal som vil være klar for slag før jul

Skrevet av Gunnar Nygård

12. oktober 2010


Reidun S. Opsahl, Ole Sverre Moss og Vidar Lilleseth Foto: Gunnar Nygård, 2010

– Vi vil gjerne ha med flere bilder, og vi er svært takknemlig dersom noen har bilder vi kan få låne. Det gjelder også annen informasjon om sætrene, sier Ole Sverre Moss som sammen med Reidun S. Opsahl arbeider med å få boka ferdig til trykking. De ønsker bilder og stoff i hende snarest.


Omfattende arbeid

Et mangeårig, tidkrevende arbeid går nå mot slutten. Siden 2004 har gruppa Husmannsplass og sætervang  registrert og kartfestet ca. 150 sætre og sætervanger. Fotogruppa har også vært til god hjelp i arbeidet.


– Vi har faktisk funnet sætre som ingen visste om, sier Ole Sverre.


Mens mange sætre i Nord-Odal var i drift til langt opp på 1960-tallet og senere, ble de fleste sætrene i Sør-Odal nedlagt omkring forrige århundreskifte. Noen få var i drift til etter annen verdenskrig.


Toerkoia den siste

Den siste sætra som var i drift var Toerkoia. Anne Kvisla var budeie der fram til 1949. Noe tidligere var det slutt på sætringa både i Trondsætra, Hokjølsætra og Rognhaugsætra.


Sætring fra Aurskog

Siden det er så lenge siden de fleste sætrene ble nedlagt, er det heller ikke så mye som står igjen på vangene. Ånerudsætra er kanskje den best bevarte av alle. Som en kuriositet nevner Vidar Lilleseth at det faktisk var garder i Aurskog som hadde sætre i Sør-Odal. Dingsrudvangen og Lokshaugsætra var blant dem.


De viktigste kildene i arbeidet har vært bygdebøkene og Magne Auroms bok «Gard og sæter i Sør-Odal». Det ble også gjort en registrering av sætre i 1934, men den var ikke fullstendig.


Økonomiske bidrag mottas med takk

Bokutgivelsen er et stort økonomisk løft for laget, som er takknemlig for små og store bidrag til  konto 1870.53.02940 i Odal Sparebank. Bidragsyterne vil bli nevnt i boka.


Tekst og foto Gunnar Nygård

.


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter.

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no