Bydebokarbeid

Sør-Odal slekts- og historielag


Bygdebokarbeid i Sør-Odal

Skrevet av Bjørn Ivar Olsberg

6. mai 2007, oppdatert 26. februar 2020

 

Sør-Odal slekts- og historielag har fått i oppdrag å bistå Bygdebokutvalget i Sør-Odal kommune med å forberede utgivelse av ny Bygdebok I i Sør-Odal. Boka omfatter alle garder og bruk under gardsnummer 1-11.


Ny bygdebok bind I B er ferdig


Arbeidet fortsetter nå med gardsnummer:


Gnr 1 - Kvisler

Gnr 2 - Kjølset

Gnr 3 - Store-Fulu

Gnr 4 - Vesle-Fulu

Gnr 8 - Åbuset

Gnr 9 - Taul

Gnr 10 - Vestby

Gnr 11 - Nordre Berger

 

Vi trenger all den hjelp vi kan få fra medlemmer og andre som har opplysninger knyttet til ovennevnte gardsnummer.

 

Har du opplysninger som du mener bør vurderes av oss så send oss disse på e-post til redaktør Bjørn Ivar Olsberg eller benytt kontaktskjema. Vi er også tilstede på medlemsmøtene på onsdager fra kl 18.00 til 22.00 i rådhuset på Skarnes.


Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no