Bydebokarbeid

Sør-Odal slekts- og historielag

Vi treffes den 1. og 3. onsdagen i måneden fra kl. 18.00 til 22.00

i Rådhuset i

Sør-Odal


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...

Bygdebokarbeid i Sør-Odal

Skrevet av Bjørn Ivar Olsberg

6. mai 2007

 

Sør-Odal slekts- og historielag har fått i oppdrag å bistå Bygdebokutvalget i Sør-Odal kommune med å forberede utgivelse av ny Bygdebok I i Sør-Odal. Boka omfatter alle garder og bruk under gardsnummer 1-11.

 

Vi har fått ansvar for gardene:

 

Gnr 5 - Sæter med Kjensli

Gnr 6 - Odals Verk, Valstad, Bjørk, Oppi, Rud og Grimsland

Gnr 7 - Kjaberg

Gnr 8 - Åbuset

 

Laget formidler også opplysninger om gnr 1-4 og gnr 9-11.

 

Vi trenger all den hjelp vi kan få fra medlemmer og andre som har opplysninger knyttet til disse gardsnumrene fra 1 til 11.

 

Har du opplysninger som du mener bør vurderes av oss så send oss disse på e-post til redaktør Bjørn Ivar Olsberg eller benytt kontaktskjema. Vi er også tilstede på medlemsmøtene på onsdager fra kl 18.00 til 22.00 i rådhuset på Skarnes.


SISTE NYTT, 20.april 2016


Sør-Odal kommunale bygdebokkomitet har bestemt at nåværende Bygdebok I skal utgis på nytt i to bind. Det første bindet vil omhandler gnr 5, 6 og 7.


SISTE NYTT, 13. julil 2018


Ny bygdebok bind I B er nå til salgs.

Ble medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter.

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no