SO IB ny

Sør-Odal slekts- og historielag


Sør-Odal bygdebok I B (Ny)


Boktittel:

Sør-Odal bygdebok bind I B - Bosetting og slekter gnr. 5 -7 i Strøm sokn

Antall sider:


Forfatter:

Birger Kirkeby


Ny, revidert og utvidet utgave ved Bjørn Ivar Olsberg

Utgitt av:

Sør-Odal kommunale bygdebokutvalg

Utgitt:

2018

Pris:

500 kroner

ISBN:

978-82-992286-7-1

Kommentar:

Bind I B omfatter gnr 5 - 7

Bestill boken her.


Boka kan også bestilles ved å ta kontakt med Bjørn Ivar Olsberg på epost b-io@online.no eller telefon 977 88 008


Ved postforsendelse kommer porto i tillegg til den oppgitt pris.

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no