Materiell

Materiell som laget disponerer

 

Laget har et omfattende kildemateriell som er tilgjengelig i våre lokaler. Alt materiell er til disposisjon for alle på medlemskveldene.

 

Av materiell vi har til disposisjon kan nevnes:


Fichkort

Bygdebøker

Slektsbøker

Folketellinger

Tidsskrifter

 

Avskrift av kirkebøk

Sør-Odal kommune

Strøm sogn, døpte 1886-1900

Strøm sogn, døpte 1901-1915

Ullern sogn, døpte 1886-1915

Oppstad sogn, døpte 1886-1915

 

Bygdebøker

Sør-Odal bygdebok

Nord-Odal bygdebok

Nes på Romerike

Eidskog bygdebok

Grueboka

Vinger bygdebok

Kongsvinger by

Romedal boka

 

Tidsskrifter

Medlemsblad for Sør-Odal slekts- og historielag

Genealogen, Medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening

Solør-Odal, Tidsskrift for lokalhistorie og kultur

Eidskogingen, Eidskog Slektshistorielag

Slækt&Slekt, Medlemsblad for Solør Slektshistorielag

Lokahistorisk magasin, Meldingsblad for lokalhistorie og Norsk lokalhistorisk Institutt


Bygdebøker og avskrift av kirkebøker for Sør-Odal kan bestilles her.