Materiell

Sør-Odal slekts- og historielag


Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Materiell som laget disponerer

 

Laget har et omfattende kildemateriell som er tilgjengelig i våre lokaler. Alt materiell er til disposisjon for alle på medlemskveldene.

 

Av materiell vi har til disposisjon kan nevnes:


 • Fichkort
 • Bygdebøker
 • Slektsbøker
 • Folketellinger
 • Tidsskrifter

 

Avskrift av kirkebøk

Sør-Odal kommune

 • Strøm sogn, døpte 1886-1900
 • Strøm sogn, døpte 1901-1915
 • Ullern sogn, døpte 1886-1915
 • Oppstad sogn, døpte 1886-1915

 

Bygdebøker

 • Sør-Odal bygdebok
 • Nord-Odal bygdebok
 • Nes på Romerike
 • Eidskog bygdebok
 • Grueboka
 • Vinger bygdebok
 • Kongsvinger by
 • Romedal boka

 

Tidsskrifter

 • Medlemsblad for Sør-Odal slekts- og historielag
 • Genealogen, Medlemsblad for Norsk Slektshistorisk Forening
 • Solør-Odal, Tidsskrift for lokalhistorie og kultur
 • Eidskogingen, Eidskog Slektshistorielag
 • Slækt&Slekt, Medlemsblad for Solør Slektshistorielag
 • Lokahistorisk magasin, Meldingsblad for lokalhistorie og Norsk lokalhistorisk Institutt


Bygdebøker og avskrift av kirkebøker for Sør-Odal kan bestilles her.

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no