SO IV ny

Sør-Odal slekts- og historielag


Sør-Odal bygdebok IV (ny)


Boktittel:

Sør-Odal bygdebok bind III (ny) - Bosetting og slekter gnr. 30-39 i Strøm sokn.

Antall sider:

627

Forfatter:

Birger Kirkeby


Ny, revidert og utvidet utgave ved Magnus J. Amdal

Utgitt av:

Sør-Odal kommunale bygdebokutvalg

Utgitt:

2006

Pris:

475 kroner

ISBN:


Kommentar:

Bind IV (ny) omfatter gnr 30 til 39


  • Gnr. 30 Glomsås, gnr. 31 og 32 Nordset, gnr. 33 Herrud, gnr. 34 Jerstad, gnr. 35 Strøm, gnr. 36 Mo og Snekkermoen, gnr. 37 Ellingsrud, gnr. 38 og 39 Os.Bestill boken her.


Ved postforsendelse kommer porto i tillegg til den oppgitt pris.

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no