Prosjekt Grensevandring 23.9.2009 ref

Sør-Odal slekts- og historielag


På medlemsmøtet vårt onsdag 21.oktober fikk vi besøk av Marie Halvardsson som arbeider i Interreg prosjekt Grensevandring. 16 medlemmer var til stede.

 

Prosjektet kom i gang i 2008 og skal avsluttes med utstillinger i 2011.

Bakgrunnen for prosjektet er migrasjon i vårt distrikt på 1800 og 1900 tallet. Migrasjonshistorien skal gjøres kjent. Mange fra vårt grenseområde dro til Amerika og mange svensker utvandret også til Norge for å skaffe seg arbeid. I prosjekt Grensevandring jobbes det med å kartlegge denne historiske ut- og innvandringen. Kildemateriell skal skannes og digitaliseres i en database.

 

Prosjektet er nå inne i en fase der de har fokus rettet mot turisme. Mange som søker sine aner på internet vil ha glede og nytte av informasjon knyttet til stedet deres aner kom fra. Det skal bli lettere å komme i kontakt med og lære mer om lokalmiljøet der slektningene kom fra. Her kan vi nevne stikkord som familiegjenforening, gruppereiser og lokale turarrangører. Hva fins av overnattingsmuligheter, kultur, årlige arrangement, kjentfolk som kan guide og servering av tradisjonsmat. Lenker legges i databasen.

I Sør-Odal slekts- og historielag syns vi dette høres spennende ut og vil gjerne ta imot besøk av folk som er på jakt etter røttene sine.

 

Prosjektets hjemmeside: www.grensevandring.no
Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter.

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no

Prosjekt Grensevandring

Skrevet av Aud Sættem Johnsen

23. oktober 2009