Kulturprisen 2012

Sør-Odal slekts- og historielag


Ole Sverre Moss fikk kulturprisen 2012

Skrevet av Aud Sættem Johnsen

Foto: Terje Johnsen

19. september 2012


Sør-Odal kulturpris 2012 ble tildelt Ole Sverre Moss.

 

Prisen ble overrakt av Magne Teppen fra Utvalget for kultur og oppvekst på Odalstunet søndag 9. september under arrangementet Barnas tundag. Kulturprisen består av et diplom og 10 000 kroner.

I Sør-Odal slekts- og historielag er vi veldig stolte og glade for at Ole Sverre fikk denne svært fortjente prisen. Selv ble han veldig overrasket over å få prisen. I takketalen fortalte han at han har hatt stor glede av alt han har drevet med, både i jobb og fritid, og han håper det også har gledet andre.

 

Ole Sverre Moss forbindes lett med Slåstad IL og har i alle de åra han har bodd i Slåstad, vært aktiv i idrett og administrasjon.

 

  • Han var med å stifte o-gruppa i Slåstad IL i 1946/1947.
  • Han var den første som laget orienteringskart. Det skjedde i 1954 og kartet var over Åsen i Slåstad.
  • Han var med og starta Orienten i 1968, medlemsavis for o-gruppa.
  • Da o-gruppa i Slåstad ble slått sammen med Nord-Odal o-lag til Odal o-lag i 1988, var han den første lederen i den nye o-gruppa.
  • Han var leder i arrangementskomiteene for NM i orientering junior 1966, o-troll landsfinale 1983 og o-cup finale 1986.


Ole Sverre Moss deltok i innsamlingsarbeidet av stoff til utgivelse av boka om brødrene Jørgen og Gulbrand Sætern. Denne boka kom ut i 2003.

Ole Sverre Moss har vært primus motor for merking Dragonvegen gjennom kommunen vår.

Han har også vært leder av husmannsplass- og sætervanggruppa (nå kulturminnegruppa) i Sør-Odal slekts- og historielag i flere år.

Han var meget aktiv i prosjekt "Sætermiljø" og samarbeidet også med Nord-Odal kommune i denne sammenheng. Prosjektet fikk tildelt SMIL-midler. Registreringsarbeidet pågikk i perioden 2005-2007. Dette prosjektet resulterte i utgivelsen av boka "Sætrer og sæterliv i Sør-Odal" der han var forfatter. Boka ble utgitt i 2010.


Ole Sverre og Kari Moss etter utdelingen av kulturprisen.

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no