Bli kjent tur høsten 2007 ref

Sør-Odal slekts- og historielagKontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...

Bli kjent tur høsten 2007

Skrevet av Aud Sættem Johnsen

18. september 2007


Søndag 2. september møtte 16 personer opp til vår "Bli kjent tur" i Fulugrenda. Vi hadde en hyggelig tur i nydelig høstvær.

Turen startet i Fuluvegen der vi fikk litt forhåndsinformasjon. For de av oss som ikke bor i området er det kanskje litt forvirrende om det heter Knutsrudgrenda eller Fulugrenda. Uttrykket Knutsrudgrenda oppsto da Knutsrud skole ble bygd i annen halvdel av 1800-tallet. Fulu er navnet på eldste garden i området, og derfor kaller vi det Fulugrenda.

I Fulugrenda er det 4 matrikkelgarder: Kvisler, Kjølset, Store-Fulu og Vesle-Fulu. Før svartedauden var det minst 9: Kvisler var delt i to, Ås lå oppe i skogen, ett bruk lå øst for Stire-Fulu og to vest for Vesle-Fulu.

 

Terje Bjørndahl, Kjeld Flagstad, Ole Osvald Moss og Ivar Rønningen på Kvisler

Folketallet har variert sterkt i grenda:

 

  • 1665: ca 40
  • 1701: noe færre
  • 1801: 178
  • 1825: 264
  • 1865: 306 (da var det 22 bruk og 23 plasser)
  • 1900: 187

 

Navnet Fulu kommer av Fala - den djuptrennende elva. Den opprinnelige garden ble delt i to allerede ca. 1050 e. Kr. Vi fikk da Vesle-Fulu og Store-Fulu. Etter å ha besøkt Vesle-Fulu gikk turen til Øvre Fulu og Fuluhaugen. Øvre Fulu ble skilt ur fra Vesle-Fulu i 1921, men er kjøpt tilbake.

Neste plass vi kom til var Bjørndalen. Ca. 1813 ble Bjørndalen delt i to plasser. Øvre Bjørndalen og Nedre Bjørndalen. En av kjentmennene våre på turen, Terje Bjørndahl, bor her.

Gjerdet var neste stopp. Her fortalte vår andre kjentmann, Ole Osvald Moss, om sterke barndomsminner. Han fortalte at faren hans gjorde våronna med gråmunken sin på slutten av 1950-tallet. Karl og Thea Gjerdet inviterte faren på toddy ved stuebordet etter endt arbeid. Thea rørte ut sukker i varmt vann til Ole og han fikk være med de voksne og være sosial. Dette gjorde uslettelig inntrykk på Ole.

Kjølset kom eieren, Gerd Hove Løvneset, ut på gardsplassen og fortalte oss litt om garden og bygningene. Navnet Kjølset var opprinnelig Kjortasetr etter bekkenavnet Kjarta.

Etter Kjølset bar det opp i granskogen til Åserud. Jordsmonnet er svært rikt her og skogen har vokst seg stor og grov. Her vokser nå de største granene jeg noensinne har sett. Åserud ble rydda i siste delen av 1700-tallet. Fotballkeeperen Henry "Tippen" Johansen f. 1904 - d. 1988 hadde sine aner herfra. "Tippen" var keeper på bronselaget i OL i Berlin 1936. Norge vant 2-0 over Tyskland i puljespillet. "Tippen" med sixpencen sto som en levende vegg i det norske målet til motstandernes fortvilelse og Hitlers raseri. Etter å ha mimret litt om et av de største øyeblikk i norsk forballhistorie rusla vi videre på turen vår.

Vi var innom Åsengen, Ås og Bekkerud før vi kom til Kvisler.

 

Kvisler ble rydda allerede på 700-tallet. Her ble vi møtt av eieren, Kjeld Flagstad. Gardsnavnet var på gammelnorsk Kvislir, flertall av Kvisl, som betyr grein eller forgreining. Navnet har sammenheng med at garden ligger ved en sidebekk til Svarttjernsbekken. Gamlebygningen på Kvisler får i disse dager nytt tak. I følge bygdeboka ble den bygd ca. 1800. Kvisler var lensmannsgard og inni huset er det ei celle der fangene satt. "Kvislervegen er tung å gå" het det og eieren tror at det heller kom av ærendet folk hadde hit enn at bakken var bratt. En tidligere eier, Tosten O. Herud opprinnelig Herud ved Slåstad, var ordfører i Sør-Odal 1898 - 1904. Han bygde ny låve og stall i 1915. Ellers finner vi 2 gamle stabbur på garden. Det ene har datoen 1821 i toppen. Ei lønn og to svære asker står på gardsplassen som kjempemessige tuntre.

 

Kvislerbråten gikk tilbake til garden allerede i 1885. Låven står på Norsk Folkemuseum. Vi fant rester av en hvelvkjeller i kanten av jordet.

Rester av hvelvkjeller


Vi passerte Fulubråten, Fulubygningen, Fululykkja, Fuluhagen og Store-Fulu. Fulu ble ryddet i tidlig jernalder, altså i løpet av de første århundrene av vår tidsregning. Fulu ble holdt i hevd etter svartedauden og tok også over en nedlagt gard på andre siden av elva. Fulusætra lå ved Storbørja på motsatt side av Glomma. Ved Store-Fulu har det vært sundsted over Glomma. Vi ble også fortalt at det hadde vært en knottfabrikk her under krigen.Fulurønningen ble skilt ut i 1811. En av deltakerne på turen, Ivar Rønningen, bor her og han hadde mye lokalkunnskap som han delte med oss. Turen ble avslutta på Knutsrud. Knutsrud var den første plassen under Store-Fulu som ble rydda på nordsida av Glomma. Her har det vært både butikk, skole, børsemakerverksted, bakeri og smie. Skolen var opprinnelig ei rodestue flytta hit fra Kjølset i 1882. Skolen ble bygd på i flere omganger, sist i 1905. To av våre tidligere ordførere i Sør-Odal har bodd her: Amund Bergen var ordfører fra 1919 - 1925 og sønnen Karl Bergen var ordfører fra 1946 - 1958.

Klikk for større bilde

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter.

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no