Bautaen_Galgeberget

Sør-Odal slekts- og historielagKontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...

Ved Galgeberget er det satt opp en bauta til minne om Sven Hartvig Poulsson som falt her i kampene mot tyskerne 14. april 1940. Bautaen ble satt opp av Sven Hartvig´ foreldre.


Den 5. juli 1946 ble bautaen avduket av general Otto Ruge.

14. april 2020 er det 80 år siden disse kamphandlingen ble foretatt. Skarnes grendelag og Sør-Odal slekts- og historielag har samarbeidet om en opplysningsplakat som skal settes opp her. Her vil det stå skrevet om kamphandlingen rundt Snekkermoen.


Opplysningsplakaten skal avdukes av historielagsleder Bjørn Ivar Olsberg på dagen den 14. april kl.17.00.


De som ønsker å delta på denne minnerike dagen er hjertelig velkommen. Familien Poulsson vil også bli informert om avdukingen.

Foto: Aud Sættem Johnsen

Avduking av opplysningsplakat ved bautaen, Galgeberget på Skarnes

Skrevet av Bjørn Holtbråten

26. februar 2020


Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter.

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no