Årsmelding 2011

Sør-Odal slekts- og historielagKontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...

Årsmelding for Sør-Odal slekts- og historielag 2011

Skrevet av Aud Sættem JohnsenStyret har i 2011 bestått av:


Leder

Inger-Lise Svendsen


Nestleder

Berit Pedersen


Kasserer

Bjørn Ivar Olsberg


Sekretær

Aud Sættem Johnsen


Styremedlem

Reidun Spigseth Opsahl


Materialforvalter

Bjørn Ivar Olsberg


Varamedlem

Martin Svensrud


Varamedlem

Kari Stensrud


Varamedlem

Kjell Rognnhaug

Husmannsplass- og sætervanggruppa:


Leder

Fredrik Pedersen


Medlem

Vidar Lilleseth


Medlem

Kjell Rognhaug


Varamedlem

Ole Gunerius Deli


Varamedlem

Ole Sverre Moss

Fotogruppa:


Leder

Svein Olav Kvislavangen


Medlem

Terje Johnsen


Medlem

Svein Ove Svendsen


Varamedlem

Ivar Hagen


Varamedlem

Kari Engebretsen
Revisor:


Marit JudinJon Bredesen Vestby

Varamedlem for revisor:

Aud Svensrud

Valgkomite:

Kari StensrudSvein Ove SvendsenTerje Johnsen

Bygdebokkomiteen i Sør-Odal:

Bjørn Ivar OlsbergVaramedlem

Kari Engebretsen


Vi har våre medlemsmøter i 2. etasje i biblioteket i Sør-Odal Rådhus og bruker kantina til kaffeservering på medlemskvelder så sant den er ledig. Ansvaret for kaffeserveringa går på omgang blant medlemmene. I gjennomsnitt har 15-20 personer møtt opp på medlemskveldene våre.

 

I 2011 har vi hatt 3 styremøter der vi har behandlet til sammen 22 saker.

 

Tirsdag 23. mars hadde vi temakveld i kantina i rådhuset. Klaus Aasvangen fortalte om hjemmefronten og krigen i Sør-Odal / Skogbygda. Det var stor interesse for temaet og over 100 personer møtte fram for å høre på ham.

Onsdag 21. september holdt Thorbjørn Johan Sander foredraget "I slekt med halve Odalen". Denne kvelden var ca 40 personer til stede i kantina. Uka etter, 26. oktober, hadde vi del 2 av Klaus Aasvangens foredrag om hjemmefronten og krigen i lokaldistriktet. Denne kvelden fikk vi litt mer opplysninger om de lokale soldatene fra Skogbygda og etter kaffen viste han en film om slaget i Grøndalen.

 

"Prosjekt stedsnavn" har fortsatt i hele 2011. Universitetet i Oslo har trukket seg fra prosjektet, men vi ønsker å fortsette å samle inn så mange navn som mulig. Vi anser det for et viktig arbeid å samle inn stedsnavn før de går i glemmeboka. Våre informanter er eiere av gårder og bruk samt andre ressurspersoner. Mange av informantene er ferdig med arbeidet sitt og har levert kart med registreringer tilbake til oss. Dette har skjedd på medlemsmøtene våre. Ole Gunerius Deli registrer all mottatt informasjon. Målet er å få opplysningene over på digitale kart. Ved utgangen av 2011 har vi samlet inn ca 1500 stedsnavn, men mye gjenstår enda.

 

Vi er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund, deltar på "Grasrotandelen" og oppfordrer alle å støtte oss når de leverer kupongen sin hos Norsk Tippings kommisjonærer.

 

Vi startet årets lotteri før sommerferien og hadde 18 flotte gevinster. Lotteriet ga oss en inntekt på 15 000 kr og trekningen ble foretatt på et medlemsmøte i biblioteket den 12. oktober.

 

Det er stor aktivitet i laget. Hver onsdag har laget hatt møtte i biblioteket. Medlemmene jobber delvis med å finne egen slekt og delvis med jobb for laget. En del av oss jobber med å samle stoff til neste bygdebok for Sør-odal. Den skal omfatte gnr. 1 - gnr. 11.

 

Husmannsplass- og sætervanggruppa arrangerte Bli kjent tur til Blomstermyrene og Granberget ved Odals Verk den 5. juni. 24 personer deltok på turen. Helge Opsahl ledet an til Granbergvillaen og fortalte om villaens historie. Utsikten var helt fantastisk og vi så både Tryvann og Varingskollen fra Granbergvillaen. Ole Sverre Moss fortalte deltakerne at Granbergsætra lå like i lia rett nedenfor. Turen gikk videre til "Blomstertjenna langt tel skogs". Dette er området for hendelsen i Georg Robert Schirmers 150 år gamle vise "Je veit ei vakker jente". Etter kafferasten gikk turen videre til en slipp-plass fra krigens dager. En del besøkte også toppen av Granberget.

 

Onsdag 31. august gikk turen til Garsjøberget på Finnholt. Denne turen ble arrangert i samarbeid med Odal Turlag. Vi møttes ved Sæterlisjøen og herfra kjørte vi sammen til Flasaga og gikk om Torkildsrud og Rosslivangen til Garsjøberget.

 

Husmannsplass- og sætervanggruppa har også skiltet 9 sætervanger i sommer. Vi har funnet og merket Tronbølsætervegen fra litt nord for Finnmyrene til Nysætra. Ellers har vi også deltatt i et møte med tanke på å skrive litt om gamle husmannsplasser langs turstier ved Odals Verk.

 

Fotogruppa er i full gang med scanning av gamle bilder. Vi skriver tekst til bildene og arkiverer dem i fotoalbumer. I løpet av 2011 har gruppemedlemmer katalogisert 400-500 bilder. Det er et stort ønske å låne bilder for scanning og vi tar gjerne i mot bilder og tips om bilder både fra medlemmer og andre.

 

6. april deltok vi på historieseminaret til Odal slektshistorielag på Milepælen.

 

Under tundagene og "jul i stuene" på Odalstuner deltok Kari Engebretsen for laget med salg av bygdebøker og annen litteratur.

 

Vi har solgt bygdebøker for Sør-Odal kommune for til sammen 11 650 kr i 2011. Salget av sætervangbøker har også fortsatt for fullt i 2011. Salget har gått kjempebra.

 

19. november deltok vi på felles slektshistoriedag på Kongsvinger bibliotek sammen med andre slekts- og historielag.

 

Vi har gitt ut 3 medlemsaviser i 2011.

Vi har hatt 84 medlemmer i 2011.

 

For styret

 

Aud Sættem Johnsen

sekretær


Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter.

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no