SO VII

Sør-Odal slekts- og historielag


Sør-Odal bygdebok VII


Boktittel:

Sør-Odal bygdebok bind VII - Gards- og slektshistorie for Ullern kirkeside og gardene fra Korsmo til Børgen

Antall sider:

569

Forfatter:

Birger Kirkeby

Utgitt av:

Sør-Odal kommune

Utgitt:

1992

Pris:

380 kroner

ISBN:


Kommentar:

Bind VII omfatter gnr 77 til 88


  • Grannelag og beningslag på Ullern kirkeside:  Gnr. 77 Dysterud, gnr. 78 Store Ullern, gnr. 79 Vesle Ullern, gnr. 80 Steinerud, gnr. 81 Vestre Spikset, gnr. 82 Østre Spikset. gnr. 83 Sandnes. I tillegg er den delen av gnr. 71 som er på Ullernsida av Glomma med.
  • Grannelag og beningslag fra Korsmo til Børgen:  Gnr. 84 Korsmo, gnr. 85 Hårnes, gnr. 86 Stumoen, gnr. 87 Bakli og gnr. 88 Børgen
  • Oversikter over tidsinndeling, mynt, mål og vekt, og spesielle ord og uttrykk.Bestill boken her.


Ved postforsendelse kommer porto i tillegg til den oppgitt pris.

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no