SO VI

Sør-Odal slekts- og historielag


Sør-Odal bygdebok VI


Boktittel:

Sør-Odal bygdebok bind VI - Gards- og slektshistorie for Ullern sokn øst for Glomma

Antall sider:

598

Forfatter:

Birger Kirkeby

Utgitt av:

Sør-Odal kommune

Utgitt:

1990

Pris:

350 kroner

ISBN:


Kommentar:

Bind VI omfatter gnr 66 til 76


  • Gnr. 66 Lukmoen, gnr. 67 Lisset, gnr. 68, 69 og 70 Disen, gnr. 71 Skøyen, gnr. 72 Gjersøyen, gnr. 73, 74 og 75 Sæter i Ullern og gnr. 76 Mårud.Bestill boken her.


Ved postforsendelse kommer porto i tillegg til den oppgitt pris.

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no