SO V

Sør-Odal slekts- og historielag


Sør-Odal bygdebok V


Boktittel:

Sør-Odal bygdebok bind V - Gards- og slektshistorie for Strøm sokn V

Antall sider:

418

Forfatter:

Birger Kirkeby

Utgitt av:

Sør-Odal kommune

Utgitt:

1978

Pris:

330 kroner (Ikke mange bøker igjen)

ISBN:


Kommentar:

Bind V omfatter gnr 61 til 65


  • Grannlaget fra Mellandsmoen til Ånnerud:  Del av gnr. 3 Melland, gnr. 61 Stomperud, gnr. 62 Isakrud, gnr. 63 Galterud, gnr. 64 Harstad, gnr. 65 Ånnerud
  • Øysetbygda:  Den eldre historia for Øyset-bygda (Åssum, Gulli, Huvnes, Spetalen, Skyrud, Eidsberg, Kvisler i Vinger, Svarthus, Fossum, Grønnerud, Nyhus og Greåker).
  • Fra Børja til Finnholt og Netmangen:  Del av gnr. 3 Fulu Sæterskog (Børja), del av gnr. 58 Jaraldskogen og Finnholt-området som er deler av gnr. 53 og gnr. 58
  • Spesialartikkel om finner i Odalen, spesielle ord og inntrykk og oversikt over innflyttere 1841 - 1884.Bestill boken her.


Ved postforsendelse kommer porto i tillegg til den oppgitt pris.

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no