SO IV

Sør-Odal slekts- og historielag


Sør-Odal bygdebok IV


Boktittel:

Sør-Odal bygdebok bind IV - Gards- og slektshistorie for Strøm sokn IV

Antall sider:

640

Forfatter:

Birger Kirkeby

Utgitt av:

Sør-Odal kommune

Utgitt:

1979

Pris:

350 kroner

ISBN:


Kommentar:

Bind IV omfatter gnr 47 til 60


  • Fra Mangbakken til Sander:  Gnr. 47 Mangbakken, Graven og Sjønnerud, gnr. 48 Hauggard, gnr. 49 Moen, gnr. 50 Krakerud, gnr. 51 Fredsvoll, gnr. 52 Gjelenes, gnr. 53 Skårer, gnr. 54 Rustad, gnr. 55 Søndre Berger, gnr. 56 Sander.
  • Fra Hærnes til Kolsrud:  Gnr. 57 Ytre Hærnes, gnr. 58 Øvre Hærnes, gnr. 59 Kroksrud, gnr. 60 Kollsrud.
  • Oversikter over utflyttere 1850 - 1875, Innflyttere 1814 - 1840 og utvandrere 1886 - 1900.Bestill boken her.


Ved postforsendelse kommer porto i tillegg til den oppgitt pris.

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no