SO III

Sør-Odal slekts- og historielag


Sør-Odal bygdebok III


Boktittel:

Sør-Odal bygdebok bind III - Gards- og slektshistorie for Strøm sokn III

Antall sider:

649

Forfatter:

Birger Kirkeby

Utgitt av:

Sør-Odal kommune

Utgitt:

1975

Pris:


ISBN:


Kommentar:

Bind III omfatter gnr 35 til 46


  • Langs Glomma fra Strøm til Os: gnr. 35 Strøm, gnr. 36 Mo og Snekkermoen, gnr. 37 Ellingsrud, gnr. 38 Østre Os, gnr. 39 Vestre Os.
  • Skarnesområdet: gnr. 40 Tronbøl, gnr. 41 Skarnes.
  • Mangsetbygda: gnr. 42 Einerud, gnr. 43 Øktner, gnr. 44 Haugset, gnr. 45 Kjelsbøl og gnr. 46 Mangset
  • Spesialartikkel om personnavn på 1600-tallet og oversikter over utflyttere 1815 - 1850 og utvandrere 1881 - 1885.BOKA ER UTSOLGTBli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no