SO II

Sør-Odal slekts- og historielag


Sør-Odal bygdebok II


Boktittel:

Sør-Odal bygdebok bind II - Gards- og slektshistorie for Strøm sokn II

Antall sider:


Forfatter:

Birger Kirkeby

Utgitt av:

Sør-Odal kommune

Utgitt:


Pris:


ISBN:


Kommentar:

Bind II omfatter gnr 20 til 34


  • Gnr. 20 Føskerud, gnr. 21 Bekkholt, gnr. 22 Holtet, gnr. 23 Langnes, gnr. 24 Døli, gnr.25 Toner, gnr. 26 Øftsgarden, gnr. 27 Melgarden, gnr. 28 Slåstad, gnr. 29 Kvisla, gnr. 30 Glomsås, gnr. 31 og 32 Nordset, gnr. 33 Herud og gnr. 34 Jerstad.
  • Spesialartikkel om personnavn på 1500-tallet og oversikt over utvandrere 1872 - 1880.BOKA ER UTSOLGT


Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no