SO II ny

Sør-Odal slekts- og historielag


Sør-Odal bygdebok II (ny)


Boktittel:

Sør-Odal bygdebok bind II (ny) - Bosetting og slekter gnr. 12-25 i Strøm sokn.

Antall sider:

376

Forfatter:

Birger Kirkeby


Ny, revidert og utvidet utgave ved Magnus J. Amdal

Utgitt av:

Sør-Odal kommunale bygdebokutvalg

Utgitt:

1999

Pris:

450 kroner

ISBN:


Kommentar:

Bind II (ny) omfatter gnr 12 til 25


  • Grannelaget fra Hamar til Melstrøm:  Gnr. 12 Hamar, gnr. 13 Børstad, gnr. 14 Leikvang, gnr. 15 Laugåsen, gnr. 16 Sundby, gnr. Øverstrøm,, gnr. 18 Melstrøm, gnr, 19 Duåsen
  • Grannelaget fra Føskerud til Toner:  Gnr. 20 Føskerud, gnr. 21 Bekkholt, gnr. 22 Holtet, gnr. 23 Langnes, gnr. 24 Døli, gnr. 25 Toner.Bestill boken her.


Ved postforsendelse kommer porto i tillegg til den oppgitt pris.

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no