SO I

Sør-Odal slekts- og historielag


Sør-Odal bygdebok I


Boktittel:

Sør-Odal bygdebok bind I - Gards- og slektshistorie for Strøm sokn I

Antall sider:

664

Forfatter:

Birger Kirkeby

Utgitt av:

Sør-Odal kommune

Utgitt:

1971

Pris:

200 kroner (Ikke mange bøker igjen)

ISBN:


Kommentar:

Bind I omfatter gnr 1 til 19


  • Fulugrenda:  Gnr. 1 Kvisler, gnr. 2 Kjølset, gnr. 3 Fulu, gnr. 4 Vesle Fulu.
  • Taulbygda:  Gnr. 5 Sæter, gnr. 6 Odals Verk, gnr. 7 Kjaberg, gnr. 8 Abuset, gnr. 9 Taul, gnr. 10 Vestby i Taulbygda, gnr. 11 Nordre Berger
  • Grannelag fra Hamar til Melstrøm:  Gnr.12 Hamar, gnr. 13 Børstad, gnr. 14 Leikvang, gnr. 15 Lauvåsen, gnr. 16 Sundby, gnr. 17 Øverstrøm, gnr. 18 Melstrøm og gnr. 19 Duåsen.
  • Det er artikkel om eldre personnavn og oversikt over utvandrere 1853 - 1871.Bestill boken her.


Ved postforsendelse kommer porto i tillegg til den oppgitt pris.

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no