Odalsboka fellesbindet

Sør-Odal slekts- og historielag


Odalsboka fellesbindet


Boktittel:

Odalsboka fellesbindet - Bygdehistorie inntil 1819

Antall sider:

463

Forfatter:

Birger Kirkeby

Utgitt av:

Sør- og Nord-Odal kommuner

Utgitt:

Ny uendret utgave 2003

Pris:

350 kroner

ISBN:


Kommentar:

Boka inneholder

  • Fra istid til varmetid
  • Bronsealder samfunn
  • De første gardene
  • Vikingtid og nybrottetid
  • Gammalnorsk tid
  • Fra svartedaue til enevelde
  • I krig og fred
  • Nødsår og vekstår
  • Mot ei ny tiBestill boken her.


Ved postforsendelse kommer porto i tillegg til den oppgitt pris.

Bli medlem i Sør-Odal slekts- og historielag. Som medlem får du blant annet medlemsblad og tilgang til lagets litteratur. Laget arrangerer også temakvelder, bli kjent turer (som er åpen for alle) i Sør-Odal og andre aktiviteter. post@sor-odalslekt.no

Hefte om "Håkke bodde håppas på Skærnes"

Les mer...

Sætrer og Sæterliv i Sør-Odal. Boka er utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag

Hefte om "Olava Mathilde Tronbøl".

Utgitt av Sør-Odal slekts- og historielag. Les mer..

Hefte i salg

"Fra krigen 1940-45, Lokale historier fra krigens dager i Skogbygda, Nes i Akershus. Utgitt av Skogbygda historielag.

Les mer...


Kontaktinformasjon


Postadresse:

Sør-Odal slekts- og historielag

v/Bjørn Ivar Olsberg

Odals Verk-vegen 545

2116 Sander

post@sor-odalslekt.no

Boka Sætrer og sæterliv i Sør-Odal selges på følgende steder:

Bygger'n (Skarnes) og Joker Slåstad

Les mer...

© 2007-2020 • Sør-Odal slekts- og historielag • post@sor-odalslekt.no